Tự nghiên cứu kiến thức cơ bản về hệ điều hành thời gian thực - RTOS

Tự nghiên cứu kiến thức cơ bản về hệ điều hành thời gian thực - RTOS

Đây là chuỗi bài mình dịch từ https://www.tron.org/seminar/on-the-web-seminar/ .tron là hệ điều hành RTOS được sử dụng nhiều nhất ở các thiết bị điện tử của Nhật

Chuỗi bài viết sẽ giới thiệu dễ hiểu dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu về hệ điều hành thời gian thực cho hệ thống nhúng. Bạn thậm chí không cần bất kỳ kiến thức nào về ngôn ngữ C.

Bài viết sẽ cung cấp các khái niệm chung về hệ điều hành RTOS. Tuy nhiên, để học RTOS một cách bài bản bạn nên bắt đầu từ việc tự xây một RTOS cho riêng mình để hiểu các sâu vấn đề bên trong RTOS.

Tự viết cũng không khó lắm các bạn làm theo các video, bắt đầu từ video sau:

 

 

 

Full khóa học lập trình vi điều khiển, rất chất lượng và hoàn toàn miễn phí các bạn có thể tham khảo tại:

Modern Embedded Systems Programming Video Course

Các chủ đề nâng cao về lập trình vi điều khiển (Embedded MCU) các bạn tham khảo tại:

Blog - AK Embedded Software

 

Dưới đây là nội dụng từng phần, các bạn click và từng đầu mục và xem, mọi thông tin góp ý về bài viết các bạn gửi về:

 

Sự khác biệt giữa hệ điều hành (OS) cho máy tính cá nhân và hệ thống nhúng (embedded system)

(1) Hệ thống được điều khiển theo sự kiện (Event-Driven)
(2) Phát hiện sự kiện và kích hoạt xử lý tương ứng
(3) Giới hạn thời gian cho mỗi quá trình xử lý sự kiện
(4) Hard Real-Time Processing and Soft Real-Time Processing
(5) Hệ thống điều khiển đa nhiệm
(6) Xử lý ưu tiên là cần thiết cho các Hard Real-Time Processing

Link đọc bài viết: https://epcb.vn/blogs/news/su-khac-biet-giua-he-dieu-hanh-os-cho-may-tinh-ca-nhan-va-he-thong-nhung

 

Ưu điểm của hệ điều hành thời gian thực RTOS

(1) Hệ điều hành RTOS được sử dụng ở đâu ?
(2) Xu hướng của công nghệ phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường (nền tảng ứng dụng của RTOS)
(3) Những yêu cầu đối với phát triển phần mềm nhúng
(4) Sự tách biệt giữa ứng dụng với nền tảng phần cứng
(5) Dễ dàng bảo trì phần mềm
(6) Middleware and Driver Distribution
(7) Ứng dụng cho sản phẩm

Link đọc bài viết: https://epcb.vn/blogs/news/uu-diem-cua-he-dieu-hanh-thoi-gian-thuc-rtos

 

Hoạt động của hệ điều hành thời gian thực RTOS

(1) Scheduler của RTOS hoạt động như thế nào?
Đến trước, được phục vụ trước (First Come, First Served (FCFS))
Dựa trên mức độ ưu tiên (Priority Based)
(2) Khi nào Scheduler được kích hoạt (activated)
(3) Sự khác biệt giữa Task và Handler
(4) Chuyển đổi trạng thái task (Task State Transition)
(5) Phân chia các task (Dividing Tasks)
(6) Các chức năng của RTOS
(7) Nhược điểm và hiệu suất của RTOS

Link đọc bài viết: https://epcb.vn/blogs/news/hoat-dong-cua-he-dieu-hanh-thoi-gian-thuc-rtos

 

Các kiểu lập trình trên RTOS

(1) Service-Call-Type Programming
(2) Event-Driven Programming (Lập trình hướng sự kiện)
(3) Driver-Type Programming

Link đọc bài viết: https://epcb.vn/blogs/news/cac-kieu-lap-trinh-tren-rtos

Bình luận