EPCB - Điện tử và IoT | Cảm biến công nghiệp
(0)
Tin tức:

Thông tin tài khoản cửa hàng EPCB:

  • Số tài khoản: 00003692940
  • Tên chủ tài khoản: PHAN THANH VINH
  • Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TP Bank)

Thông tin tài khoản cửa hàng epcb

 
 

Thông tin tài khoản công ty:

  • Số tài khoản: 18199468 
  • Tên chủ tài khoản: CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI DIEN TU EPCB
  • Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 
  • Chi nhánh: ACB - CN NGUYEN VAN TROI