PLC Siemens S7-1200 kết nối cảm biến RS485 Modbus RTU ES35-SW

 

Các thông số kĩ thuật cũng như bảng thanh ghi (register map) về cảm biến ES35-SW, anh em tham khảo tại: Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm RS485 Modbus RTU ES35-SW (SHT35)

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm RS485 Modbus RTU ES35-SW (SHT35)

 

Các bước thực hiện cấu hình PLC Siemens S7-1200 như sau:

 

1. Thiết lập module PLC và module RS485

Thiết lập module PLC và module RS485

 

2. Thiết lập thông số IO LINK

Thiết lập thông số IO LINK

 

3. Tạo 2 khối MB_COMM_LOAD & MB_MASTER

Tạo 2 khối MB_COMM_LOAD & MB_MASTER

 

4. Tạo khối data đọc giá trị

Tạo khối data đọc giá trị

 

5. Các lưu ý cái đặt tại khối data

Các lưu ý cái đặt tại khối data

 

6. Chỉnh sửa phần code theo thông số cảm biến (40001 tương ứng giá trị tại thanh ghi 0 của cảm biến)

Chỉnh sửa phần code theo thông số cảm biến (40001 tương ứng giá trị tại thanh ghi 0 của cảm biến)

 

7. Giải thích khối lệnh khai báo truyền thông RS485

Giải thích các khối lệnh

 • EN: cho phép khối lệnh thực hiện.
 • REQ: Cấp điều kiện để bệnh được thực hiện.
 • PORT: chọn cổng kết nối, là Card hoặc Module đã khai báo ở phần cứng.
 • BAUD: khai báo tốc độ truyền. PARITY: khai báo kiểm tra bit chẵn lẻ.
 • MB_DB: khối Data Block được tạo ra khi gọi khối lệnh MB_MASTER.
 • DONE: bảo đã hoàn thành việc thiết lập. ERROR: báo lỗi nếu thiết lập sai. STATUS: hiển thị trạng thái kết quả của việc thiết lập.
 

8. Giải thích khối lệnh truyền nhận giá trị qua cổng truyền thông Modbus RTU

Giải thích khối lệnh truyền nhận giá trị qua cổng truyền thông Modbus RTU

 

 • EN: cho phép khối lệnh thực hiện. 
 • REQ: Cấp điều kiện để bệnh được thực hiện.
 • MB_ADDR: Modbus RTU station address, khai báo địa chỉ của thiết bị sẽ kết nối. - MODE: Mode Selection, khai báo chế độ = 0 để read và = 1 để write. 
 • DATA_ADDR: Starting Address in the slave, địa chỉ bắt đầu đọc hoặc ghi giá trị trong Slave. 
 • DATA_LEN: độ dài dữ liệu, số lượng địa chỉ sẽ kết nối.
 • DATA_PTR: Data Pointer, vùng nhớ sẽ lưu giá trị hoặc vùng chứa giá trị sẽ truyền đi.
 • DONE: báo kết quả của lệnh sau mỗi lần thực thi. 
 • ERROR : báo lỗi kết nối sau mỗi lần thực hiện thất bại. 
 • STATUS: hiển thị mã code trạng thái của lệnh.
 
Chi tiết code giao tiếp giữa  PLC Siemens S7-1200 với cảm biến RS485 Modbus ES35-SW các bạn tải tại đây !
 

Các bạn tham khảo thêm các bài viết kết nối cảm biến ES35-SW với các dòng PLC khác tại các mục dưới đây:

 
Các yêu cầu hỗ trợ các anh em vui lòng liên hệ thông tin bên dưới:
 • Hotline/Zalo: 0367 939 867
 • Email: epcbtech@gmail.com
 

Bình luận