[Arduino] Morse Code Decoder

Trong bài viết này, tôi sử dụng 1 board Arduino UNO, 1 nút nhấn, 1 LED và 1 LCD I2C để quan sát mã Morse hiển thị. Bài viết này rất đơn giản với bất kỳ người mới học Arduino nào cũng có thể làm được.

Bước 1: Chuẩn bị những linh kiện cần thiết

Những linh kiện cần cho dự án:

1. Arduino UNO

2. Breadboard

3. Push button

4. LED 5mm (hoặc LED dán tùy ý)

5. Resistor 220 Ω

6. Jumper wires Male-to-Male

7. Màn hình LCD

8. Module giao tiếp I2C


Bước 2: Kết nối linh kiện

1. Kết nối 1 chân của push button đến chân số 2 của board Arduino UNO và 1 chân còn lại của push button đến GND của Arduino UNO.

2. Kết nối chân dương của LED đến chân số 4 của board Arduino UNO và chân âm của LED đến GND của board Arduino UNO thông qua trở 220Ω.

3. Hàn Module I2C với màn hình LCD với nhau như hình bên dưới:


Hai chân SDA và SCL là 2 chân tín hiệu dùng cho giao tiếp I2C. Và để sử dụng được module giao tiếp I2C, các bạn phải tải thư viện hỗ trợ sử dụng LCD qua giao tiếp I2C tại đây.

4. Các bạn kết nối LCD I2C với Arduino UNO như hướng dẫn bên dưới nhé. Bởi vì thư viện bắt buộc dùng 2 chân A4, A5.

Bước 3: Tải code cho dự án về và nạp vào board Arduino UNO

Các bạn tải code tại đây.

Bước 4: Sử dụng Morse Code Decoder


LED giúp bạn biết được bao lâu push button được nhấn và bạn sẽ thấy được sự khác biết giữa dấu chấm và dấu gạch ngang trong bảng Morse code.

Bạn có thể quan sát trên LCD I2C và nhận thấy sự khác biệt của nó.

Trong trường hợp bạn có bất kỳ khó khăn gì trong dự án này, hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Bình luận