EPCB - Điện tử và IoT | Cảm biến công nghiệp
(0)
Tin tức:

USB CC2531 Flash Zigbee2MQTT Kết Nối Zigbee 3.0 (Hỗ Trợ Home Assistant)

  • Sản phẩm: 5
Tiêu đề
  • 250,000₫

USB đã nạp sẵn Firmware cho phép sử dụng với thư viện zigbee2mqtt.io 

Link github Zigbee2MQTT: https://github.com/koenkk/zigbee2mqtt

Zigbee2MQTT cho phép tích hợp với hấu hết các giải pháp Home Automation, vì nó sử dụng MQTT, 2 đại diện tiêu biểu như sau:

Home Assistant

Domoticz

Kiến trúc hệ thống:

 

Supported devices

Tham khảo Supported devices để kiểm tra thiết bị của bạn có được hỗ trợ không. Danh sách thiết bị được hỗ trợ của các hãng Xiaomi, Ikea, Philips, OSRAM and more.

Nếu thiết bị của bạn không có trong danh sách Supported devices, Bạn có thể tự thêm thiết bị của mình qua hướng dẫn sau  How to support new devices.

Bình luận

Danh Mục Sản Phẩm