EPCB - Điện tử và IoT | Cảm biến công nghiệp
(0)
Tin tức:

Mạch Ra Chân Cho Zigbee Module E18-MS1PA1-IPX, E18-MS1PA12IPX, E18-MS1PA1-PCB

  • Sản phẩm: (Pre oder) Vui lòng liên hệ 0367.939.867 để đặt hàng
Tiêu đề
  • 380,000₫

Mạch ra chân cho Zigbee Module E18-MS1PA1-IPX. Cho ra trở kéo option chọn các chế độ hoạt đông cho ZNP stack, phù hợp cho các nhu cầu phát triển các sản phẩm Zigbee Home.

Lưu ý: Mạch được nạp sẵn Firmware ZNP | Firmware custom | Firmware 6 input / 6 output.

Mạch ra chân cho Zigbee Module E18-MS1PA1-IPX, E18-MS1PA2-IPX, E18-MS1PA1-PCB

Các bài viết hướng dẫn xây dựng các hệ thống thông minh zigbee sử dụng module:

[ESP32 ZigBee Gateway] Bài 1 - Kết Nối ESP32 đến ZigBee Module

 

 

[ESP32 ZigBee Gateway] Bài 2 - Tự Tay Làm Hệ Thống Đếm Sản Phẩm Không Dây ZigBee

 

[ESP32 ZigBee Gateway] Bài 3 - Gửi Dữ Liệu Bộ Đếm Đến Firebase và Google Sheets

Bình luận

Danh Mục Sản Phẩm