Mạch Ra Chân Cho Zigbee Module E18-MS1PA1-IPX
EPCB.VN - Điện tử và IoT
(0)
Tin tức:

Mạch ra chân cho Zigbee Module E18-MS1PA1-IPX

  • Sản phẩm: 0
  • 380,000₫

Mạch ra chân cho Zigbee Module E18-MS1PA1-IPX. Cho ra trở kéo option chọn các chế độ hoạt đông cho ZNP stack, phù hợp cho các nhu cầu phát triển các sản phẩm Zigbee Home.

Lưu ý: Mạch được nạp sẵn Firmware ZNP | Firmware custom | Firmware 6 input / 6 output.















Các bài viết hướng dẫn xây dựng các hệ thống thông minh zigbee sử dụng module:

[ESP32 ZigBee Gateway] Bài 1 - Kết Nối ESP32 đến ZigBee Module

 


[ESP32 ZigBee Gateway] Bài 2 - Tự Tay Làm Hệ Thống Đếm Sản Phẩm Không Dây ZigBee


[ESP32 ZigBee Gateway] Bài 3 - Gửi Dữ Liệu Bộ Đếm Đến Firebase và Google Sheets

Bình luận