EPCB - Điện tử và IoT | Cảm biến công nghiệp
(0)
Tin tức:

EPCB - DIY - Furniture - Nixie Clock

  • Sản phẩm: (Pre oder) Vui lòng liên hệ 0367.939.867 để đặt hàng
Tiêu đề
  • 2,450,000₫

EPCB - DIY - Furniture - Nixie Clock

Arduino code:

EPCB_DIY_Furniture_NixieClock.ino

Arduino Library:

https://github.com/doayee/Nixie

Arduino Library Guide:

https://doayee.co.uk/nixie/library/guide/

Kicad PCB Design:

my-nixie-v1_00.zip

Video Demo:

 

Bình luận

Danh Mục Sản Phẩm