EPCB - Điện tử và IoT | Cảm biến công nghiệp
(0)
Tin tức:

LCD Text LCD1602 giao tiếp SPI I2C

  • Sản phẩm: (Pre oder) Vui lòng liên hệ 0367.939.867 để đặt hàng
Tiêu đề
  • 55,000₫

LCD Text LCD1602 giao tiếp SPI I2C, cho phép bạn giao tiếp với màn hình LCD 1602 trực tiếp với Arduino, Vi điều khiển, ... qua SPI / I2C, mà không cần qua mạch chuyển đổi.

Download thư viện cho Arduino: Arduino-LiquidCrystalWired-master.zip

Nguồn cấp: 3.3V hoặc 5V . Lưu ý: để giao tiếp với Arduino, bạn cần cấp điện 5V cho LCD.

Chọn Option giao tiếp SPI hoặc I2C:

  • PSB = H -> 2LINE ( I2C ), như trong hình.
  • PSB = L -> 3LINE ( SPI ), Mặc định khi mua LCD.

 

Mặt sau của LCD (Kết nối I2C):

 

Kết nối dây với Arduino Uno.

 

 

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Danh Mục Sản Phẩm