EPCB - Điện tử và IoT | Cảm biến công nghiệp
(0)
Tin tức:

Đồng Hồ Hiển Thị Thời Gian, Nhiệt độ, Điện Áp

 • Sản phẩm: 2
Tiêu đề
 • 200,000₫

Đồng Hồ Hiển Thị Thời Gian, Nhiệt độ, Điện Áp cho phép hiển thị được Thời gian nhiệt độ bên trong và bên ngoài, điện áp . Bạn có thể hiển thị một mục riêng lẻ hoặc hiển thị luân phiên từng mục trong một vòng lặp.

Thông số điện đồng hồ hiển thị thời gian: 

 • Điện áp làm việc: DC 5.0 ~50v
 • Phạm vi hiển thị nhiệt độ: -35 ~ 120°C (sai số± 1 độ)
 • Phạm vi hiển thị điện áp: 5.0 ~ 50V (lỗi ± 0.1V)
 • Kích thước khung: 20 * ​​56 mm 
 • Kích thước lỗ lắp: 17 * 54 mm

Các thông số cần hiểu:

 • Ac : Bù trừ sai số nhiệt độ T0
 • AC : Bù trừ sai số nhiệt độ T1
 • dd : Chức năng 
  • dd : 0 : Hiển thị Thời gian + Nhiệt Độ 1 + Nhiệt Độ 2 + Điện áp

  • dd : 1 : Hiển thị Thời gian + Nhiệt Độ 1 + Nhiệt Độ 2

  • dd : 2 : Hiển thị Thời gian + Nhiệt Độ 1 + Điện áp

  • dd : 3 : Hiển thị Thời gian + Điện áp

 • dF: Thời gian chuyển đổi giữa các thông số
 • LL : Mức độ sáng tương ứng 1 , 2 , 3
 • AL : Chế độ sáng tự động và loại thời gian 12/24h

Đồng Hồ Hiển Thị Thời Gian, Nhiệt độ, Điện Áp

 

  Danh Mục Sản Phẩm