Adapter board FPC-50P 0.5MM, 0.7MM, 0.8 MM, 1.0MM
EPCB.VN - Điện tử và IoT
(0)
Tin tức:

Adapter board FPC-50P 0.5MM, 0.7MM, 0.8 MM, 1.0MM

  • Sản phẩm: 2
  • 38,000₫

Bình luận